Penningmeester Pheidippides geeft na 17 jaar het stokje over

Penningmeester Pheidippides geeft na 17 jaar het stokje over

Penningmeester Pheidippides geeft na 17 Jaar het stokje over

Het zijn bijzondere tijden zo met het Covid-19 virus in het land. Maar niet alleen dit virus zorgt voor memorabele momenten, nee, ook het besluit van Jan Koolwijk om na 17 jaar zijn bestuursfunctie
neer te leggen bij de Huissense hardloop- en wandel vereniging Pheidippides maakt van vandaag een memorabel dag.

25 April 2020 had de dag moeten zijn. De dag waarop loopvereniging Pheidippides haar jaarvergadering 2020 zou hebben gehouden, ware het niet dat we van “de baas” van het land niet meer bij elkaar mogen komen, zo min mogelijk buiten de deur mogen zijn en vooral op anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven. Door eerdere berichten uit Den Haag was de jaarvergadering al uitgesteld tot nader order. Het bestuur heeft toen middels een bericht aan alle leden gevraagd of er op dat moment nog bezwaren waren tegen het besluit om Jan. Vervolgens konden de laatste stappen worden gezet om Cor Frensen formeel als penningmeester te benoemen. Geen enkel lid heeft hiertegen bezwaar gemaakt en zodoende konden we de overdracht formeel maken.


Wel raar hoor dat je je als vereniging voorbereid op een Algemene Ledenvergadering met een bijzonder en belangrijk moment terwijl het helemaal niet zeker is of en wanneer het door zal kunnen gaan. Op papier is alles in orde, alles is aanwezig, alleen de hoofdpersonen kunnen niet ten tonele verschijnen. Dan maar op deze manier in de openbaarheid brengen dat Jan het stokje van
penningmeesterschap overdraagt aan Cor.

De Vereniging is Jan zeer erkentelijk voor zoveel jaar trouwe dienst. We willen via deze ongebruikelijke weg Jan Koolwijk daarvoor bijzonder hartelijk danken voor zijn enorme inzet en toewijding. Het Bestuur heeft besloten Jan met ingang van vandaag te benoemen tot erelid van Pheidippides. Wij zijn daarnaast als Bestuur blij dat Cor, na een goede voorbereiding en in goed overleg met Jan het penningmeesterschap op zich wil nemen.

Na ‘Corona’ als we de trainingen weer kunnen oppakken zal bij de eerste training een staande ovatie in Huissen te horen zijn om dit feit nogmaals aan heel Huissen te laten weten. En uiteraard staan we straks bij de uitgestelde Algemene Ledenvergadering nog uitgebreid stil bij dit ‘afscheid op afstand’!

Wij wensen al onze leden en eenieder die dit leest veel gezondheid toe in deze tijd.
Blijf in beweging, blijf lopen, binnen of buiten, maar houd afstand.

Bestuur Pheidippides

Groepen

Voel je vrij om zelf in te vullen hoe je gebruik maakt van de trainingen die Pheidippdes biedt. Kies uit de verschillende niveaugroepen en sluit eens - gratis en vrijblijvend - aan bij een training.

Contact

Algemene bestuurszaken
Bert Carpay - Voorzitter 
Anne-Marie Kos - Secretaris

Contributie en ledenadministratie
Cor Frensen - Penningmeester

Trainingen
Kristel van den Bosch - Trainerscoördinator

Overige
Birgit Remmerswaal - PR

Meer bestuurlijkheden

Trainingslocatie

© 2019 Pheidippides Huissen

Netnog websites