Eindejaars Pheidflits 2020

Eindejaars Pheidflits 2020

Pheidflits

2020 herinnert als….

Na een geweldige start met een succesvolle nieuwjaarsloop liep het jaar fors anders dan iedereen voorzag. Het jaar 2020 zal bij velen in het geheugen gegrift blijven als……….
De invulling van dit ‘als’ zal per persoon verschillen. Heb je het ervaren als een benauwend jaar met gedwongen inperking van keuzevrijheid en een verlangen om zo snel mogelijk terug te keren naar het oude normaal? Ervaar je het als het begin van een nieuw normaal vanuit het bewustzijn dat we niet door kunnen met het ‘normaal’ van de afgelopen decennia? Aan welke kant van het spectrum je je ook bevindt, of ergens daartussen, voor ons als liefhebbers van de loopsport was het een lastig jaar. We hebben niet kunnen doen wat we zo leuk vinden; ongedwongen gezellig met elkaar in de buitenlucht werken aan een goede conditie en een fit lijf.

Voor onze trainers was het eveneens een lastig jaar. Met een slinkend aantal trainers tóch met veel creativiteit ons enthousiasmeren om in de benen te blijven. Chapeau voor jullie inzet! Daarnaast hebben we als vereniging te maken met een afnemend ledental en qua omvang kritische grens passerende groep trainers. Voor niemand is 2020 een ‘gewoon’ jaar geworden. Wat brengt 2021? In ieder geval Coronabeperkingen bij aanvang.

En verder….?Het fusieproces

Na een gedegen voorbereiding van De Bruggenbouwers en na beide Algemene Ledenvergaderingen van oktober, zijn leden van Loopgroep Huissen (LGH) en Pheidippides in werkgroepen druk bezig om samen te kijken naar de mogelijkheden om te fuseren. Inmiddels liggen, met uitzondering van het onderdeel ‘hardlopen’, de rapportages bij De Bruggenbouwers. Alle beschikbare informatie leggen De Bruggenbouwers de komende weken bij elkaar. De werkgroep Bestuur heeft 5 januari haar volgende video vergadering. Ook de trekkers binnen de hardlooptrainers komen begin januari bij elkaar om verder te werken.

Naast enthousiasme en samenwerking vanuit beide verenigingen is er binnen LGH sprake van een groep leden met weerstand. De eerlijkheid gebied om te melden dat binnen de werkgroep Bestuur duidelijk is dat binnen LGH niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Welke doorwerking krijgt dat? Lukt het LGH om met één stem te spreken? Hoe lang gaat het duren? Genoeg vragen. Wij vertrouwen op voortvarendheid in het nieuwe jaar. In ieder geval willen wij alle leden die het afgelopen jaar hebben meegewerkt aan dit proces hartelijk danken voor hun inzet!

Bestuurlijke besluiten

In de laatste bestuursvergadering in december hebben we de volgende besluiten genomen.
✓ Gezien de afgekondigde lockdown organiseren we tot nader order geen trainingen en activiteiten. Dus helaas géén nieuwjaarsloop!
✓ De verkiezing van ‘Loper van het Jaar’ wordt uitgesteld. De trainers willen graag de Lopers in het zonnetje zetten zodra daarvoor een goede gelegenheid is.
✓ Gezien de onzekerheden stellen we het innen van contributie voor 2021 vooralsnog uit.
✓ Voor woensdag 10 februari roepen we een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) uit.

Ter toelichting op het laatste punt. De BALV vind plaats in lijn met de planning van De Bruggenbouwers. De vorm zal afhankelijk zijn van de dan geldende Corona maatregelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we beslissingen aan de leden ter stemming voorleggen. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Oproep!

Wie meldt zich aan voor een opleiding als wandeltrainer? De kosten van de cursus worden betaald door de vereniging. Ook in de nieuwe situatie, na fusie in welke vorm ook, blijft de vraag naar trainers bestaan. We hebben elkaar nodig!

Wat brengt 2021?

We zijn heel benieuwd wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Eén ding staat als een paal boven water: het zal anders worden. En daar kunnen we ons op verheugen, want stilstand levert troebel water.
Tot slot wensen wij je ondanks alle beperkingen Fijne Feestdagen en een mooie start van het nieuwe jaar! 

Tot ziens in 2021 

Groepen

Voel je vrij om zelf in te vullen hoe je gebruik maakt van de trainingen die Pheidippdes biedt. Kies uit de verschillende niveaugroepen en sluit eens - gratis en vrijblijvend - aan bij een training.

Contact

Algemene bestuurszaken
Bert Carpay - Voorzitter 
Anne-Marie Kos - Secretaris

Contributie en ledenadministratie
Cor Frensen - Penningmeester

Trainingen
Kristel van den Bosch - Trainerscoördinator

Overige
Birgit Remmerswaal - PR

Meer bestuurlijkheden

Trainingslocatie

© 2019 Pheidippides Huissen

Netnog websites