Pheidflits mei 2021

Pheidflits mei 2021

Een nieuw loopinitiatief!

In de Pheidflits van afgelopen februari 2021 schreven we onder de kop ‘Mogelijkheden…..’ In de aanloop naar de BALV ontvingen we meerdere reacties vanuit leden die er op neer kwamen dat de vereniging ook een sociale structuur is waar velen waardering voor hebben.
Mogelijkheden om te blijven lopen passeerden de revue. Voor veel leden is Pheidippides zoveel meer dan alleen maar een hardloopen wandelvereniging.
De vraag of we niet door kunnen gaan is ook regelmatig gesteld. Sommige leden hebben het daar niet bij gelaten. Sjors Maters komt de eer toe dat hij ook daadwerkelijk in actie kwam en Theo van Maanen van Run2Day Arnhem hierover aansprak bij een bezoek aan Willen de Vos.
Het gevolg….. achter de schermen zijn er in de afgelopen periode tussen verschillende mensen contacten geweest die zijn uitgemond in: Run2Day Runners Huissen.


Run2Day Runners Huissen

In de bijlage bij deze Pheidflits lees je meer over de achtergrond en hoe je je kunt opgeven. In de bijlage kun je onder meer het volgende lezen. Het wandelen zijn we zeker niet vergeten, maar de start zal veel aandacht vergen. Iedereen verdient de volle aandacht en we kunnen het niet tegelijkertijd oppakken.
Dus als het hardlopen op gang is gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het wandelen……….

We willen de trainingsavond organiseren op de dinsdagavond. De trainers die de trainingen gaan verzorgen zijn Harry van Ginkel en Louis Jurjus.
Harry zullen velen van jullie nog kennen als trainer in het verleden van Pheidippides. Louis had zijn trainersambitie bij Pheidippides willen starten, maar gaat zijn training carrière dus starten bij Run2Day Runners Huissen. Louis zal per september met de opleiding starten.
Als bestuur zijn we blij met de actie van Sjors en de concrete invulling door Theo met medewerking van Harry en Louis. Wij hopen dat veel (oud)leden van Pheidippides zich aanmelden!

Slotfeest uitgesteld

De slotbijeenkomst hebben we vastgelegd op vrijdag 24 september vanaf 17:30 uur. Zet deze datum alvast in je agenda.
Eerder is niet haalbaar door de combinatie van: coronamaatregelen; vakanties pensionado’s in voor- en naseizoen; (school) vakanties.
Op hoofdlijnen is het programma: korte ALV – borrel-lopend buffet – koffie – …….
Te zijner tijd volgt hierover nader bericht.

Groepen

Voel je vrij om zelf in te vullen hoe je gebruik maakt van de trainingen die Pheidippdes biedt. Kies uit de verschillende niveaugroepen en sluit eens - gratis en vrijblijvend - aan bij een training.

Contact

Algemene bestuurszaken
Bert Carpay - Voorzitter 
Anne-Marie Kos - Secretaris

Contributie en ledenadministratie
Cor Frensen - Penningmeester

Trainingen
Kristel van den Bosch - Trainerscoördinator

Overige
Birgit Remmerswaal - PR

Meer bestuurlijkheden

Trainingslocatie

© 2019 Pheidippides Huissen

Netnog websites