Herstart trainingen

Herstart trainingen

Herstart trainingen

Afgelopen week hebben we na onderling contact tussen trainers en bestuur kunnen besluiten om de trainingen vanaf 2 juni te hervatten. Eenieder heeft daar bericht over gehad per mail. Gelukkig dat we weer vooruit kunnen denken en doen. Met deze mail zetten we de volgende stap.
 
Staan jullie ook allemaal te trappelen? Of slaak je op zijn minst de verzuchting ‘gelukkig maar’. Ondergetekenden realiseren zich terdege dat elke trainer en elk lid op verschillend wijze omgaat / is omgegaan met de Corona crisis en de dreiging die daar van uit kan gaan. De een is nu eenmaal wat voorzichtige dan de ander. Bij onderstaande regels hebben we als uitgangspunt genomen dat eenieder zich op zijn gemak moet kunnen voelen.
Als algemeen richtsnoer vormt de informatie van het RIVM en de Atletiekunie de basis. Veel van de generieke regels die daarin worden genoemd, zoals de beruchte 1,5 m regel, worden bij eenieder inmiddels als bekend veronderstelt. Daarnaast zijn veel regels niet voor Pheidippides van toepassing. 
Wij hebben bijvoorbeeld geen jeugd, exploiteren geen clubgebouw en trainen niet in een zaal. Eenieder die dat wil kan zich in detail informeren op de sites van de genoemde organisaties:
RIVM https://www.rivm.nl ;
Atletiekunie https://www.atletiekunie.nl
 
Met onderstaande regels richten wij ons vooral op ‘hoe we met elkaar omgaan’. Respect voor ieders standpunt en persoonlijke afweging  vormt daarbij een rode draad. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze de volgende spelregels naleven.

1. De trainer bepaald en deelnemers volgen de instructies van de trainer. Onderstaande voorbeelden ter verduidelijking. Voorbeelden zij niet limitatief.
  1.  Communicatie vindt als gebruikelijk plaats via de groepsapp.
  2.  De trainer geeft bijvoorbeeld vooraf aan waar en hoe laat wordt verzameld en of gezamenlijk zal worden ingelopen of niet.
  3.  Leden melden zich vooraf en minimaal 1 uur voor de training aan. Wie zich niet aanmeldt doet niet mee.
  4.  De trainer bepaald de maximale groepsgrootte. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Wie zich laat opgeeft kan dus achter het net vissen.

2. Als een trainer van mening is dat de groep of enkelen binnen de groep de veiligheidsregels onvoldoende in acht nemen heeft hij/zij de mogelijkheid de training af te breken. 

3. Deelnemers hebben de mogelijkheid een bepaalde oefening niet mee te doen of de training af te breken als in zijn of haar ogen de eigen veiligheidsgrenzen worden overschreden.
 
Mis je iets wat voor allen van belang is, meldt het ons. Voor het overige: gebruik je gezonde verstand.
 
Wij wensen eenieder een fijne herstart toe!
 
Met sportieve groet,
Kristel en Bert
 
PS Loopgroep Huissen start begin juni met aangepaste trainingen voor trainers en lopers die dat
willen.

Groepen

Voel je vrij om zelf in te vullen hoe je gebruik maakt van de trainingen die Pheidippdes biedt. Kies uit de verschillende niveaugroepen en sluit eens - gratis en vrijblijvend - aan bij een training.

Contact

Algemene bestuurszaken
Bert Carpay - Voorzitter 
Anne-Marie Kos - Secretaris

Contributie en ledenadministratie
Cor Frensen - Penningmeester

Trainingen
Kristel van den Bosch - Trainerscoördinator

Overige
Birgit Remmerswaal - PR
Jan Koolwijk - Bestuurslid

Meer bestuurlijkheden

Trainingslocatie

© 2019 Pheidippides Huissen

Netnog websites